ἤρασθε

ἀράζω
snarl
plup ind mp 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀράζω
snarl
perf imperat mp 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀράζω
snarl
perf ind mp 2nd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἤρᾱσθε , ἀρέομαι
plup ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἀρέομαι
perf imperat mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἀρέομαι
perf ind mp 2nd pl (attic)
ἤ̱ρασθε , αἴρω
attach
aor ind mid 2nd pl (attic epic ionic)
ἔραμαι
love
imperf ind mp 2nd pl
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
plup ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
perf imperat mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
perf ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
plup ind mp 2nd pl (doric aeolic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
perf imperat mp 2nd pl (doric aeolic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
perf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
ἤρᾱσθε , ἐράομαι
love
imperf ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέομαι
ask
plup ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέομαι
ask
perf imperat mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέομαι
ask
perf ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέω
love
plup ind mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέω
love
perf imperat mp 2nd pl (attic)
ἤρᾱσθε , ἐρέω
love
perf ind mp 2nd pl (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.